ЕЙ ТАМ escape room

Децата се готвят за първия учебен ден, а ние оставаме на разположение на тел: 0887085508.